Strandberg Stein

Ansatte

Hans Petter Strandberg

Daglig leder

Fartstid i faget: 1979

Espen Holtan

Ordre og produksjonsansvarlig gravstein

Fartstid i faget: 1991

Kjell Arne Næss

Ordre og produksjonsansvarlig interiør

Fartstid i faget: 1989

Trine Strandberg

Interiør og salg

Fartstid i faget: 2018

Morten Frier Larssen

Maskinoperatør

Fartstid i faget: 2000

Terje Amundsen

Maskinoperatør interiør

Fartstid i faget: 1991

Mariusz Korzeniewski

Steinarbeider

Fartstid i faget: 2007

Fredrik Jensen

Montør interiør og salg

Fartstid i faget: 2014

Sondre Berg

Steinhugger/steinarbeider

Fartstid i faget: 2005

Stian Svendsen

Steinarbeider/CNC operatør

Fartstid i faget: 2021

Helge Honnemyr

Avd Kristiansand

Steinarbeider

Fartstid i faget: 2005

Helge Premak

Avd Kristiansand

Steinarbeider

Fartstid i faget: 2008

Heidi Breidal

Avd Skien

Gravsteinsansvarlig/salg

Fartstid i faget: 1987

Gøril Seterløkken

Gravstein

Fartstid i faget: 2013